NEFTQAZTİKİNTİ
TRESTİ
Prinsip və dəyərlərimiz: təhlükəsizlik, keyfiyyət, etimad və müasir yanaşma
1949-cu ildən...
Tikinti sektorunda etibarlı tərəfdaş

Xidmətlər

 • Dənizin dayaz və dərin hissələrində (10-150 metr) stasionar özüllərin tikintisi və modernizasiyası

 • Dənizdə (150 metrə qədər) və quruda müxtəlif diametrli magistral neft-qaz-su boru kəmərlərinin tikintisi və modernizasiyası

 • Yeraltı qaz saxlama anbarlarının tikintisi və modernizasiyası

 • Dənizdə və quruda qaz-kompressor stansiyalarının tikintisi və modernizasiyası

 • Dəniz estakadalarının tikintisi (0-30 metr) və modernizasiyası

 • Liman və liman qurğularının tikintisi və modernizasiyası

 • Dənizdə və quruda neft terminallarının, müxtəlif təyinatlı texnoloji qurğuların tikintisi və modernizasiyası

 • Yüksək gərginlikli sualtı kabel xətlərinin, kabel və hava elektrik ötürücü xətlərin çəkilişi, yataqların elektrik təchizatı sisteminin qurulması

 • Metal konstruksiyaların korroziyadan mühafizə işləri

 • Qaynaq tikişlərinin yoxlanılması (dağılan və dağılmayan üsulla)

 • Mülki tikinti, magistral yolların, küçə və meydançaların tikintisi

 • Dəmir-beton məmulatlarının və asfalt-beton istehsalı

 • Metal-konstruksiyaların yığılması, bütün növ tikinti material və avadanlıqlarının təchizatı

SERTİFİKATLAR