NEFTQAZTİKİNTİ
TRESTİ


.

.
SOCAR NQT-nin 2011-2016-cı illərdə həyata keçirdiyi
strateji layihələr

Layihənin adı: ”Bulla-dəniz” yatağında 3 istismar quyusunun qazılması üçün 122 saylı SDÖ-nün tikintisi”

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB, N.Nərimanov adına NQÇİ-
 • Təhvil verilmə vaxtı
  Mart 2014

Layihənin adı: “Günəşli” yatağında Qazlift kompressor stansiyasının tikintisi”

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB, N.Nərimanov adına NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  Mart 2014

Layihənin adı: Heydər Əliyev adına BNEZ- "Azərikimya" İB-nin Etilen-Polietilen zavodu arası quru qaz və nafta kəmərlərinin (2 xətt) tikintisi (II kompleks)”

 • Sifarişçi
  Heydər Əliyev adına BNEZ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  Dekabr2011

Layihənin adı: “Bibiheybətneft" NQÇİ-nin 4 saylı NQÇS üzrə lay məhsullarının yığım-nəql sistemlərinin tikintisi, sahənin abadlaşdırılması (I buraxılış kompleks)”

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB, “Bibiheybətneft” NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  Fevral 2011

Layihənin adı: "Qaradağ YQSA-da quyulara qaz vurmaq üçün kompressor stansiyasının tikintisi"

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB, Qaz Anbarlarının İstismarı İdarəsi
 • Təhvil verilmə vaxtı
  May 2011

Layihənin adı: "Astara kompressor stansiyasının genişləndirilməsi"

 • Sifarişçi
  “Azəriqaz” İB
 • Təhvil verilmə vaxtı
  Mart 2011

Layihənin adı: “Günəşli” yatağında alçaq təzyiqli qazların yığılaraq “NeftDaşları”nda SKS 2-nin girişinə vurulması üçün 4 saylı DDÖ-də kompressor stansiyasının quraşdırılması"

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB, “28 may” NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  Avqust 2012

Layihənin adı: “Bulla-dəniz” yatağında 90 saylı axtarış quyusunun qazılması üçün 29 saylı SDP-nin genişləndirilməsi və yenidən qurulması"

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB, N.Nərimanov adına NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  İyul 2012

Layihənin adı: “Neft Daşları” yatağında 12 ədəd istismar quyusunun qazılması üçün 2585 saylı SDÖ-nün tikintisi (I kompleks)”

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB, “NeftDaşları” NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  Sentyabr 2012

Layihənin adı: “Qalmaz” YQSA-nın yenidən qurulması (I , II və IV buraxılış)”

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB, Qaz Anbarlarının İstismarı İdarəsi
 • Təhvil verilmə vaxtı
  Dekabr 2012

Layihənin adı: “Etilen-Polietilen Zavodunun yeni su soyutma sisteminin yenidən qurulması”

 • Sifarişçi
  “Azərikimya” İB Etilen-Polietilen Zavodu
 • Təhvil verilmə vaxtı
  May 2013

Layihənin adı: "NYM3-NYM1, NYM1-Daşgil NYM arası sualtı neft xətlərinin tikintisi"

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB, N.NərimanovadınaNQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  Oktyabr 2013

Layihənin adı: “Bibiheybətneft" NQÇİ-nin 1, 2 və 5 saylı NQÇS-lər üzrə lay məhsullarının yığım-nəql sistemlərinin tikintisi və sahənin abadlaşdırılması"

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB, “Bibiheybətneft” NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  Fevral 2013

Layihənin adı: “Darvin bankası” yatağında 8 istismar quyusunun qazılması üçün 740 saylı SDÖ-nün tikintisi"

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB, “Abşeronneft” NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  Oktyabr 2013

Layihənin adı: “Neft Daşları" yatağında 12 ədəd istismar quyusunun qazılması üçün 2150 saylı DSP-nin tikintisi"

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB, “NeftDaşları” NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  Avqust 2013

Layihənin adı: “Neft-Daşları”nda Yeni QTES üçün meydançanın, köməkçi bina və qurğuların tikintisi ( I, II kompleks)”

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB, “Neft Daşları” NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  İyul 2013

Layihənin adı: “Çilov” yatağında 10 ədəd istismar quyusunun qazılması üçün 112 saylı SDÖ-nün tikintisi”

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB,“28 may” NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  Dekabr 2014

Layihənin adı: “Qərbi Abşeron” yatağında 10 ədəd istismar quyusunun qazılması üçün 20 saylı SDÖ-nün tikintisi”

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB,“Abşeronneft” NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  İyul 2014

Layihənin adı: “Qaradağ 2 saylı QKS-nin yenidən qurulması” (II buraxılış kompleksi)

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB,Qaz Anbarlarının İstismarı İdarəsi
 • Təhvil verilmə vaxtı
  Yanvar 2014

Layihənin adı: “Bulla-dəniz” yatağı DDÖ29-DDÖ14 arası sualtı neft-qaz xəttinin tikintisi”

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB,N.Nərimanov adına NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  İyul 2014

Layihənin adı: “Günəşli” yatağında Qazlift kompressor stansiyasının tikintisi”

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB,“28 may” NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  Noyabr 2014

Layihənin adı: “Günəşli yatağında yerləşən 14 saylı DDÖ-nün kompleks əsaslı təmiri”

 • Sifarişçi
  “Azneft” İB “28 may” NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  iyun 2015

Layihənin adı: “Günəşli yatağında yerləşən 4 saylı DDÖ-nün kompleks əsaslı təmiri”

 • Sifarişçi
  Azneft İB “28 may” NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  iyun 2015

Layihənin adı: "Neft Daşları" yatağında 252 saylı PQ-34 arası estakadanın tikintisi”

 • Sifarişçi
  Azneft İB “Neft Daşları” NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  mart 2015

Layihənin adı: "Neft Daşları" yatağında 10 ədəd istismar quyusunun qazılması üçün 1954 A saylı estakadyanı meydançanın tikintisi"

 • Sifarişçi
  Azneft İB “Neft Daşları” NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  mart 2015

Layihənin adı: "Qərbi Abşeron" yatağında 10 ədəd istismar quyusunun qazılması üçün 20 saylı SDÖ-nin tikintisi"

 • Sifarişçi
  Azneft İB “Abşeronneft” NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  oktyabr 2015

Layihənin adı: "Neft Daşları" yatağında 14 istismar quyusunun qazılması üçün 1637A saylı estakadayanı meydançanın tikintisi"

 • Sifarişçi
  Azneft İB “Neft Daşları” NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  yanvar 2016

Layihənin adı: N.Nərimanov adına NQÇİ-nin "Bulla dəniz" yatağında 4 ədəd istismar quyusunun qazilması üçün 6 saylı SDÖ-nün tikintisi" (I buraxışlış kompleksi)

 • Sifarişçi
  Azneft İB N.Nərimanov adına NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  may 2016

Layihənin adı: "Günəşli"yatağında 7 saylı DDÖ-nün tikintisi" (I buraxışlış kompleksi)

 • Sifarişçi
  Azneft İB “28 may” NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  may 2016

Layihənin adı: ""Neft Daşları" yatağında 14 ədəd istismar quyusunun qazılması üçün 602A saylı SDÖ-nin tikintisi"

 • Sifarişçi
  Azneft İB “Neft Daşları” NQÇİ
 • Təhvil verilmə vaxtı
  iyul 2016